[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Yllenus vittatus] [Genus: Yllenus - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Yllenus vittatus (Thorell, 1875)

No. 1061 Hungary, Romania, Ukraine, Russia: Kalmykiya, Kazakhstan


2. by Proszynski 1976 <==========================> 3. Logunov, Marusik 2000b
...................

Source: Proszynski J. 1968e. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 472-476, ff. 27, 39, 54, 67, 75, 155-160. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 25. With Author's and Editor's permission.
3. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000b. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 257, map 55. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.