[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Yllenus univittatus] [Genus: Yllenus - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Yllenus univittatus (Simon, 1871)

No. 1029 France

See also Color Photographs by M. Senglet [... by B. Knoflach]


2. by Proszynski 1976

Source: Proszynski J. 1968e. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 467-470, f 7, 16, 31, 40, 53, 68, 144-150. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 26. With Author's and Editor's permission.
See also: Wesolowska 1996: 49, figs 44a-d.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.