[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue: Talavera westringi] [Genus: Talavera - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Talavera westringi (Simon, 1868) =

= Talavera parvistyla Logunov D.V., Kronestedt T. 2003

No. 0407 Europe

[See also drawings by Zabka] and Logunov-Kronestedt

1.
2.
3.

Source: 1. Original sketches by F. Miller, copied with his permission by J. Proszynski in 1971. 2. Proszynski J. 1991: 498-502,: ff. 1340.1-4. With Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 64. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.