[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue: Sitticus vilis] Genus: Sitticus - List of Species

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Sitticus vilis Kulczynski, 1895

No. 01186 Armenia, Crimea

1 .

2. by Proszynski 1976

Source: 1. Proszynski J. 1987a. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zesz. Naukowe WSRP, Siedlce: 98. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 184. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2001.