[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue: Sitticus damini] Genus: Sitticus - List of Species

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1999

Sitticus damini (Chyzer in Chyzer, Kulczynski, 1891)

No. 2780 SE Europe: Dalmatia; Russia: Novorossiysk

1.
2. by by Proszynski 1976<==================> Proszynski 1983a

Source: 1. J. Proszynski 1987. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce: 93.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 183. With Author's and Editor's permission.
4. Proszynski J. 1983a. Tracing of history of a genus from its geographical area on example of Sitticus (Araneae, Salticidae). Veroff. Naturwiss. Vereins, Hamburg, 26: : m. 7, 15; With Author's and Editors' permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.