[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Saitis imitata] [Genus: Saitis - List of species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Pseudophrys imitata (Simon, 1871) =

= Saitis imitata (Simon, 1871)

No. 0169 Croatia, Montenegro

1. 2.

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski, first published in: Proszynski 1984c. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce: 41.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 62.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.