[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Phlegra sogdiana] [Genus: Phlegra - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1999

Phlegra sogdiana Charitonow, 1946

No. 2602 C Asia: Tadjikistan, Uzbekistan, Kazakhstan

See also drawings by Logunov

1. Proszynski 1979 <=========================>4. by Proszynski 1976

2. by Andreeva

3. by Heciak

Source: 1. Proszynski 1979: 316, ff. 268-270. With Author's permission.
2. Andreeva E. M. 1976. Pauki Tadzikistana. Dushanbe: 86-87, ff. 110-115.With Authors' permission.
3. S. Heciak "Revision of the genus Phlegra (Araneae: Salticidae)" - (PhD thesis). With Author's permission. Material: 1) 1 M"Phlegra sogdiana Charitonov, 1946.
Kirgizia Abad 29.04.1982. S. Zonstein leg., A. B. Nenilin det. 3.08.1983" (ZMM); 2) 1 M, 1 F"Phlegra sogdiana Charitonov 1MM, 1 FF Kirgizia, riverside Kugart 31.05.1980. S. Zonstein. A. B. Nenilin det. 18.08.83." (ZMM).
4. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 22. With Author's and Editor's permission.
See also: Logunov 1996e: 556-561, figs 57-73.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.