[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Pellenes kulabicus] [Genus: Pellenes - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 2001

Pellenes kulabicus Andreeva, 1976 = P. geniculatus

 No. 3641 Tadjikistan     
 see also [simoni - by Proszynski] [cf. geniculatus by Logunov] [cf. flavipalpis  by Metzner] 

1. 2. 3.

Source: 1.With Author's and Editor's permission.
2. Logunov, Marusik, Rakov 1999: 126, f 144-146 (considers synonym of P. geniculatus) 3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 144. With Author's and Editor's permission.
See also: Copyright © for the page by J. Proszynski, 2001.