[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Mogrus frontosus] [Genus: Mogrus - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 2001

Mogrus frontosus (Simon, 1871)

No. 3633 Corsica

Source: Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: figs 418-423, map 150
Also: Andreeva E. M., Kononenko A.P., Proszynski J. 1981. Remarks on genus Mogrus Simon, 1882 (Aranei, Salticidae). Ann. zool., Warszawa, 36: 90-91, f. 9-14. With Authors' and Editors' permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2001.