[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Mogrus faizabadicus] [Genus: Mogrus - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 2001

Mogrus faizabadicus Proszynski, 1976 [1981]

No. 3780 Afghanistan

Source: Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: 187, figs 415-417 [auct. - n. nudum].
Also: Andreeva E. M., Kononenko A, Proszynski J. 1981. Remarks on genus Mogrus Simon, 1882 (Aranei, Salticidae). Ann. zool., Warszawa, 36: 87, f. 6-8. With Authors' and Editors' permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2001.