[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Langona mallezi] [Genus: Langona]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Langona mallezi (Denis, 1947), comb. n.

(s. Aelurillus mallezi Denis, 1947)

No. 0336 Egypt: Siwa

Source: . Original drawings by J. Proszynski. Salticidae of Levant. Annales zoologici. 2003: 84, f. 318. By courtesy. First published in: Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: fig. 302. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.