[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Heliophanus rufithorax] [Genus: Heliophanus - List of species ]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Heliophanus rufithorax (H.) Simon, 1868

No. 2341 Mediterranean: Corse, Italy, Balkans; [Turkmenistan, Kirghizstan, Tadjikistan ?]

See color photograph [also by A. Senglet]

1. 2.
3. by Proszynski 1976

Source: 1. Wesolowska W. 1986. A revision of the genus Heliophanus C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 40, 1: 11, 218, ff. 718-725, 884-map.
2. Kraus O. 1955a. Spinnen von Korsika, Sardinien und Elba. Senckenbergiana biologica. 36: 392, f. 36. With Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 84. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.