[Title Page] [List of Genera] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Heliophanus forcipifer] [Genus: Heliophanus - List of species ]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Heliophanus forcipifer Kulczynski, 1895

No. 0986 Syria, Caucasus, Central Asia

1. by Wesolowska

2. by Rakov, Logunov

3. by Proszynski 1976

Source: 1. Wesolowska W. 1986. A revision of the genus Heliophanus C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 40, 1: 11, 215, f. 667-670, 904-map. With Author's and Editor's permission.
2. Rakov, Logunov 1996a. A critical review of the genus Heliophanus C.l. Koch, 1833, of Middle Asia and the Caucasus (Aranei, Salticidae). Arthropoda Selecta 5 (3/4): 88-89, figs 61, 76-83. With Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 86. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.