[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Heliophanus dampfi] [Genus: Heliophanus - List of species ]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Heliophanus dampfi (H.) Schenkel, 1923

No. 1017 Europe (peat bogs)

1.
2. 1979<====== ======by Proszynski===================================> 5. 1976

-3.

4.

Source: 1. Original drawings from Zabka M. 1997. Salticidae Pajaki skaczace (Arachnida: Araneae). Fauna Polski 19. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 5-187, figs 157-165. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae III. Remarks on Salticidae of the USSR. Annales zoologici, Warszawa, 34: 309, f. 103. With Author's and Editor's permission.
3. Wesolowska W. 1986. A revision of the genus Heliophanus C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 40, 1: 10, 44, ff. 523-533, 904-map. With Author's and Editor's permission.
4. Wesolowska, Marusik 1990: 91-96, ff. 11-15. With Authors' and Editors' permission.
5. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 81. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.