[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Heliophanus apiatus] [Genus: Heliophanus - List of species ]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1999

Heliophanus apiatus (H.) Simon, 1868

No. 2342 France, Italy, Spain

1.
2.

3.

Source: 1. Wesolowska W. 1986. A revision of the genus Heliophanus C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 40, 1: 10, 39-40, ff. 447-455, 897-map.
2. Kraus O. 1955b. Spinnen von Korsika, Sardinien und Elba. Senckenbergiana biologica. 36: 389, f. 31-34. With Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 77. With Author's and Editor's permission.
See also: Cantarella 1974: 159, ff. 1-2, 22-24.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.