[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue of Salticidae: Heliophanus aeneus] [Genus: Heliophanus - List of species ]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1997

Heliophanus aeneus (Hahn, 1832)

No. 0438 Europe

[See also drawings by Wesolowska] [See also color photographs by Barbara Knoflach] [and A.. Senglet] [... also Holstein]

1.

2.

3.

Source: 1. Original drawings from Zabka M. 1997. Salticidae Pajaki skaczace (Arachnida: Araneae). Fauna Polski 19. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 5-187, figs 132-139. With Author's and Editor's permission.
2. Original drawings by J. Proszynski from Dahl's preparation.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 71. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.