[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [Scanning Microphotographs] [See also Catalogue: Euophrys alticola] [Genus Euophrys: List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski 1999

 Euophrys  alticola Denis, 1955   
 [presumably  Saitis barbipes]
No. 4156 Spain, Balkans

Source: 1. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: 152, fig. 147. [redrawn, presumably either from Denis 1955f: 147, f. 2-4 or Denis 1957b: 287, f. 10]. With Author's and Editor's permission.

Copyright for the page by Jerzy Proszynski, 1999.