[Title Page] [List of Genera] Comparison of Drawings] [Regional Keys to Genera] Key for Salticidae of Levant [Descriptions of New Taxa] [Geographical Distribution] [Color Photographs] [See also Catalogue: Chalcoscirtus ansobicus] [Genus: Chalcoscirtus - List of Species]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszynski, 1999

Chalcoscirtus ansobicus Andreeva, 1976

No. 2251 Tajikistan

1. by Proszynski.

3. by Andreeva 1976 <=======> 2. <=======> 4. by Logunov, Marusik
..........

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski 2003b. Salticidae (Aranae) of the World. Internet.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 49.
3. Andreeva 1976. Pauki Tadzikistana. Dushanbe: 91, figs 129. With Author's and Editor's permission........... 4. Logunov D. V., Marusik Yu. M. 1999. A brief review of the genus Chalcoscirtus Bertkau, 1880 in the faunas of Central Asia and the Caucasus (Aranei: Salticidae). Arthropoda Selecta: 207-208, figs 66, 70-72, map 6. With Authors' and Editor's permission.

Copyright for the page Jerzy Proszynski, 1999.