Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Yllenus vittatus (Thorell, 1875)

No. 1061 Hungary, Romania, Ukraine, Russia: Kalmykiya, Kazakhstan


2. by Proszynski 1976 <==========================> 3. Logunov, Marusik 2000b
...................

Source: Proszynski J. 1968e. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 472-476, ff. 27, 39, 54, 67, 75, 155-160. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 25. With Author's and Editor's permission.
3. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000b. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 257, map 55. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.