Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Sitticus vilis Kulczynski, 1895

No. 01186 Armenia, Crimea

1 .

2. by Proszynski 1976

Source: 1. Proszynski J. 1987a. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zesz. Naukowe WSRP, Siedlce: 98. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 184. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2001.