Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Pseudophrys vafra  (Blackwall,  1867) 

No. 0376 Mediteranean [See photo]

1.
2. Logunov 1998 - Portugal

3. by Metzner <===================> 4. by Proszynski 1976

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski, unpublished.
2. Logunov D.V. 1998b. Pseudeuophrys is a valid genus of the jumping spiders (Araneae, Salticidae) . Revue Arachnologique, 12(11): 109-128, figs 1-56. With Author's and Publisher's Permission. 3. Metzner H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14. Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe: 56-57, 175, table 21a-i, map 23. With Author's and Editor's permission.
4. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 65. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.