Lista  Salticidae Polski][Salticidae України ] [Salticidae Европейской России]
[Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [ Photographs]
[Türkiye’nin Salticidae Listesi] [Türkiye’nin Salticidae Cinslerine ait TeşhisAnahtarları] [Fotoğraflar]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Heliophanus tribulosus Simon, 1868

No. 0333 Azerbaijan; Georgia; Syria; Turkey, Aegean, Mediterranean Coast; Austria; Belgium; Germany; Switzerland; Slovakia; France; Macedonia Republic; Bulgaria; Greece; Romania; Italy, Peninsula, Sicily; Spain

[and by A. Senglet]

1.
2.

3. by Metzner <=========================>4. by Proszynski 1976


Source: 1. Wesolowska W. 1986. A revision of the genus Heliophanus C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 40, 1: 10, 42, ff. 492-502, 898-map. 2. Proszynski 1991: figs. 1346, after Wesolowska, 1986
See also: Proszynski 1979: 309-310, ff. 117-118; Flanczewska 1981: 204, f. 53-55.
3. Metzner H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14. Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe: 100-101, 219, table 65a-j, map 71. With Author's and Editor's permission.
4. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 88. With Author's and Editor's permission.

See Previous Species from Levant

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.