[Country selection page] Lista  Salticidae Polski][Salticidae України ] [Salticidae Европейской России]
[Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [ Photographs]
[Türkiye’nin Salticidae Listesi] [Türkiye’nin Salticidae Cinslerine ait TeşhisAnahtarları] [Fotoğraflar]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Euophrys rufibarbis (Simon, 1868)

No. 0171 Mediterranean and China

[ Color phot by B. Knoflach] [and by Holstein]

1.
2. by Metzner

3. 4.

Source: Original drawings by J. Proszynski, first published in this Internet monograph.
2. Metzner H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14. Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe: 51, 170, table 16a-k, map 17. With Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 61. 4. Euophrys comptula in Dahl's preparation. Proszynski 1987. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce: 23, 143. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.