Lista  Salticidae Polski][Salticidae України ] [Salticidae Европейской России]
[Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [ Photographs]
[Türkiye’nin Salticidae Listesi] [Türkiye’nin Salticidae Cinslerine ait TeşhisAnahtarları] [Fotoğraflar]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Heliophanus melinus L. Koch, 1867

No. 0330 Mediterranean: Dalmatia; France; Greece; Italy; Spain; Turkey [See color phot] [Compare similar H. mordax]

1. by Wesolowska <======> 3. by Metzner

2. by Proszynski (female apparently misidentified)

Source: 1. Wesolowska W. 1986. A revision of the genus Heliophanus C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 40, 1: 220, 741-751 ff. With Author's and Editor's permission. 2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: figs 389-391, maps 86, 87 (drawn from Dahl's preparations in Museum Berlin). With Author's and Editor's permission.
3. Metzner H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14. Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe: 108-110, 228, table 74a-g, map 80. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.