Lista  Salticidae Polski][Salticidae України ] [Salticidae Европейской России]
[Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [ Photographs]
[Türkiye’nin Salticidae Listesi] [Türkiye’nin Salticidae Cinslerine ait TeşhisAnahtarları] [Fotoğraflar]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Aelurillus concolor Kulczynski, 1901

No. 1005 Kazakhstan; Kyrgyzstan;  Turkmenistan; Azerbaijan; Georgia; Iran; Turkey, Anatolia Centr.;
Europe; Macedonia Republic

1.by Wesolowska

2. by Proszynski, 1966 - Type of Hemsenattus iranus <===========> 3. Distribution, 1976

4. Kulczynski 1901a: 319, 349, t 13, f 18 (not yet available)

Source: 1. Wesolowska W. 1996. New data on the jumping spiders of Turkmenistan (Aranei: Salticidae). Arthropoda Selecta, Moscow, 5 (1/2): 21-23, f 2a-c, 3 a-c. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski 1966. Remarks on the systematic position of Hemsenattus iranus Roewer. Senckenbergiana biologica, Frankfurt a/M., 47: 463-467, f 2-4. With Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 5. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.