Lista  Salticidae Polski][Salticidae України ] [Salticidae Европейской России]
[Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [ Photographs]
[Türkiye’nin Salticidae Listesi] [Türkiye’nin Salticidae Cinslerine ait TeşhisAnahtarları] [Fotoğraflar]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Yllenus albocinctus (Kroneberg, 1885)

No. 1000 Asia; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Mongolia; Tadjikistan; Turkmenistan; Uzbekistan; China, Xinjiang; 
Armenia; Turkey, Anatolia Centr.; Europe: Russia
 [See also drawings by Logunov] [See scanned images]

1.
2. by Proszynski 1982 <=====> 3. by Proszynski 1976 <=================> 4. Logunov, Marusik 2000b
............... ................

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski in: Proszynski J. 1968e. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 (Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 463-466, f 25, 38, 52, 66, 136-143. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1982. Salticidae (Araneae) from Mongolia. Ann. hist. nat. Mus. hung., Budapest, 74: 290, f. 48. Both with Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 32. With Author's and Editor's permission.
4. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 248, map 40. With Author's and Editor's permission.
See also: Hu, Wu 1989: 396, ff. 308.1-2.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.