Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)

[See also drawings by Zabka] [Color phot of face]

1.

Source: Original drawings by J. Proszynski from: 1. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: 22, 51-52, 314, ff. 234-235. 271, map 140; 1984c. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce: 103; Proszynski 1991: 512-514 ff. 1370.1-4. All with Author's and Editor's permission.
Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.