Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867)

No. 0367 Mediterranean: Algeria; Argentina; Bulgaria; France; Greece; Israel;  
Russia: Black Sea Coast; Somalia; Spain
See also drawings by Wesolowska

1.
2. Specimen from Israel

"differs from M. falsificus by presence of white cephalothoracal margin" - Simon 1937

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski in Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: figs 329-332, map 15. Also: Proszynski J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae III. Remarks on Salticidae of the USSR. Annales zoologici, Warszawa, 34: 313, figs. 209-216; Flanczewska 1981: 212, fig. 97. 2, J. Proszynski: Salticidae of Levant. Annales zoologici. 2003a.: 97, figs 388-389. All with Author's and Editor's permission.
3. Metzner H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14. Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe: 145-146, 264, table 100a-j, map 116. With Author's and Editor's permission.
4. Galiano M. E. 1961c. Note sobre Aranas del grupo Marpisseae (Araneae, Salticidae). Revista de la Sociedad Entomologica Argentina, 24, (1-4): 1-8, tab 1, figs 11-14.

  • See Next Species from Levant
  • See Previous Species from Levant
    Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.