Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Synageles scutiger Proszynski, 1979

No. 1091 Ukraine; Azerbaijan

1. by Proszynski

2. by Logunov

3. by Proszynski 1976

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski in Proszynski J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae III. Remarks on Salticidae of the USSR. Annales zoologici, Warszawa, 34: 318, 292-297. With Author's and Editor's permission.
2. Logunov D.V., Marusik Yu. M. 2000. Miscellaneous notes on Palaearctic Salticidae (Aranei: Salticidae). Arthropoda Selecta 8 (4): 272-273, f 34-36. With Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 206. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.