Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszyński 1997

Yllenus salsicola (Simon, 1937)

No. 0137 Mediterranean: Iberian Pen., France; Algeria, Tunisia; Israel

1.
3. by Wunderlich - from Tenerifa

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski.First published in: Proszynski J. 1968. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 455-456, figs 121-123, 125. With Author's and Editor's permission. Reprinted in: Proszynski 2003: Salticidae of Levant. Annales zoologici, 174, figs 703-708. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 27. With Author's and Editor's permission.
3. Wunderlich 1991: 614, f 855-860.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.