Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Neon rayi (Simon, 1875)

No. 1018Algeria; Austria; Czech Republic; France; Germany; Greece; Hungary; Italy: S Tirol; Kazakhstan; Ukraine: Crimea

1.
. by Proszynski 1976 <=================> 2. by Logunov, Marusik 2000b: 147, map 28. By courtesy

...................
3. by Metzner <=============================> 4. by Simon

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski, published first in Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: 49, ff. 438-443, map 167. With Author's and Editor's permission.
2. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 147, map 28. With Author's and Editor's permission.
3. Metzner H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14. Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe: 66, 185, table 31a-g, map 33. With Author's and Editor's permission.
4. Simon E. 1901a. Histoire Naturelle des Araignees. 2(3-4) Paris: 577.
See also: Miller 1971: 135, t. 19, ff. 5-7 (Key to MF); Proszynski 1991: 510-512, ff. 1368.1-4.

Copyright © for the page by J. Proszynski , 2000.