Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
[Checklist of Salticidae of Turkey][Türkiye’nin Salticidae Listesi]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Marpissa radiata (Grube, 1859)

See also drawings by Zabka]

Phot by Aart Noordam


Marpissa radiata. Netherlands:, nature reserve Weerribben, a reed vegetation interspersed with some Salix thickets.Photographed them at home in Leiden. The female is eating a Drosophila whith which they were fed. 15th August 2000. © Aart Noordam

Source: Original drawings by J. Proszynski, published first in Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: 51, fig female 407, m. 117. With Author's and Editor's permission. Also 1991: 508-510, ff. 1358.1-4.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.