Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)

No. 0353 Palaearctics

[See also drawings by Zabka] [See color phot]

1.
Wesolowska 2.<===========================>3. Simon


Source: 1. Original drawings by J. Proszynski, published first in Proszynski J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae III. Remarks on Salticidae of the USSR. Annales zoologici, Warszawa, 34: 312-313, ff. 165, 169, 184-199; With Author's and Editor's permission. Also: 1991: 508-510, ff. 1358.1-4.
2. Wesolowska W., Czajka M. 1994. Pierwsze stwierdzenia Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) (Aranei: Salticidae) w Polsce. Przeglad Zoologiczny, Wroclaw, 38 (3-4): 271-272, 1 f. (in Polish)

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.