Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
[Checklist of Salticidae of Turkey][Türkiye’nin Salticidae Listesi]
[Salticidae of Israel - checklist]  [Salticidae of Israel - key to genera] 

Museum and Institute of  Zoology PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Macaroeris nidicolens (Walckenaer 1802)

No. 0357 C, S Europa, Israel

[Color photo by B. Knoflach] [variation - by A. Senglet]

1.

1a.

2. by Maddison


3. by Wunderlich <=====================> 4. by Metzner

5. by Kulczynski

Source:1.Original drawings by J. Proszynski. Salticidae of Levant. Annales zoologici. 2003: 86-87, figs 330-337. Also: 1a. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: 51, ff. 336-337, 341, map 47. With Author's and Editor's permission.
2. Xeroxcopies of drawings by W. P. Maddison, by permission. 3. Wunderlich J. 1991. The spider fauna of the Macaronesian islands. Taxonomy, ecology, biogeography and evolution. Beitrage zur Araneologie 1. Verlag Jorg Wunderlich, Straubenhart. Germany: 1: 519-520, figs 848-853.
4. Metzner H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14. Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe: 43-44, 162, table 10a-l, map 10. With Author's and Editor's permission. 5. Kulczynski 1899: 451, t. 9, f. 127, 139, 146.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.