Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
 [Checklist of Salticidae of Turkey][Türkiye’nin Salticidae Listesi]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Marpissa muscosa (Clerck, 1758)

No. 0349 Europa, Japans

[See also drawings by Zabka] [Color Photograph ]

Source: Original drawings by J. Proszynski, published first in Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: 51, f. 260, m. 113. With Author's and Editor's permission. And also in Proszynski 1991: 508-510, ff. 1362.1-4;

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.