Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszyński 1997

Yllenus mongolicus Proszynski, 1968

No. 1063 Mongolia; Azerbaijan; Russia: Siberia-Tuva (See drawings by Logunov & Marusik)

1.
2. by Proszynski 1976 <=======================> 3. Logunov, Marusik 2000b
.........................

Source: Proszynski J. 1968e. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 450-454, ff. 5, 13, 22, 36, 48, 62, 111-118. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 34. With Author's and Editor's permission.
3. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000b. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 254, map 55. With Author's and Editor's permission.
See also: Logunov 1992b: 66-67 (from Tuva, Buryatia, Turkmenia, SE Altay)

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.