Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszyński

adapted from:   "Salticidae (Araneae) of the World" by Jerzy Proszynski 2002
Muzeum   i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Aelurillus m-nigrum Kulczynski, 1891

No. 2536 SE Europe; Azerbajian, Turkmenistan, Kirghisia, Tadjikistan; China: Xinjiang

1.

2. by Azarkina

3. Peng X.[ianj-in], Xie L.[iping], Xiao X.[iaoquin] 1993.

4. Distribution by Proszynski 1976 <=>5. Logunov, Marusik 2000<=======>2. by Azarkina<=====

Source: 1. Proszynski J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae III. Remarks on Salticidae of the USSR. Annales zoologici, Warszawa, 34: 303, f 2-7. With Author's and Editor's permission.
2. Azarkina G. 2002. New and poorly known species of the genus Aelurillus Simon, 1884 from Central Asia, Asia Minor and eastern Mediterranean (Araneae: Salticidae). Bulletin of the Britisch arachnological Society, 12 (6): 259-255, f 71-80. With Author's and Editor's permission. 3. Peng X.[ianj-in], Xie L.[iping], Xiao X.[iaoquin] 1993. Salticidae in China. Hunan Normal University Press, 21-22, f 18-21. With Author's permission.
4. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Palearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 4. With Author's and Editor's permission.
5. Logunov D.V., Marusik Y.M. 2000b. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). KMK Scientific Press Ltd., Moscow: 30, map 3.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2002.