Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
[Checklist of Salticidae of Turkey][Türkiye’nin Salticidae Listesi]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871)

No. 0394 Turkey, Anatolia Centr.; Austria; Belgium; Czech Republic; Germany; Netherlands; Poland; Switzerland; Slovakia; France, all over; Great Britain; Denmark; Ukraine, Crimea, Left Bank; Italy; Portugal; Spain

COLOR PHOTOGRAPH: [by H. Metzner] [by B. Knoflach ]

1.
2. Logunov 1998 - Switzerland

3. by Proszynski 1976.

F from Poland: Wrocław - Wesołowska W., Rozwałka R. 2008: 77: 39-41, 1-4.

Source: 1. Proszynski Heciak, Proszynski 1984a. Ann. zool.: 379-389, f 15-24 (s. Aelurillus tristis, Phlegra variegata). By courtesy
2. Logunov D.V. 1998b. Pseudeuophrys is a valid genus of the jumping spiders (Araneae, Salticidae) . Revue Arachnologique, 12(11): 109-128, figs 1-56. With Author's and Publisher's Permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 62. With Author's and Editor's permission.

4.Wesołowska W., Rozwałka R. 2008. Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871), new species of jumping spider (Araneae, Salticidae) for Poland. Polish journal of entomology (= Polskie pismo entomologiczne), Bydgoszcz 77: 39-41, illustrations 1-4. By courtesy.


Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.