Lista  Salticidae Polski][Salticidae України ] [Salticidae Европейской России][Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [Salticidae of Israel - checklist] [Salticidae of Israel - key to genera]

Museum and Institute of Zoology PAN, Warszawa, POLAND

Jerzy Prószyński    2008
a  selection of www pages from  
Salticidae (Araneae) of the World

Yllenus squamifer (Simon, 1881)

No. 0138 Spain, Portugal (See also interpretation by Logunov)

1. Israel specimen of Y. squamifer  det. J. Proszynski
  
  

2. This is Y. squamifer male & female - syntypes from Algarve, Portugal

3.3.

According to Logunov, Marusik 2003b: 71 the Negev specimen is either Y. albifrons or Y. halugim

Source: Original drawings by J. Proszynski. Salticidae of Levant. Annales zoologici. 2003a: 174-175, figs 710-716 . 2. Proszynski J. 1968a. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 460-463, f 129-132 and 133-135 (the latter reprinted in Proszynski 2003a: 174, f 714-716). With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 28. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.