Lista  Salticidae Polski][Salticidae України ] [Salticidae Европейской России][Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [Salticidae of Israel - checklist] [Salticidae of Israel - key to genera]

Museum and Institute of Zoology PAN, Warszawa, POLAND

Jerzy Prószyński    2008
a  selection of www pages from  
Salticidae (Araneae) of the World

Yllenus saliens O. P.-Cambridge, 1876

No. 1047 N Africa (Mauretania?, Libya, Egypt, Sudan), Saudi Arabia See also drawings by Logunov

1.

5. Wesolowska W., van Harten A. 2007.


2. by Punda <======================> 3. by O. P.-Cambridge 1876


4. by Proszynski 1976

Source: Original drawings by J. Proszynski, published in: Proszynski J. 1968. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 476-479, figs 8, 26, 42, 73, 161-167. With Author's and Editor's permission.
2. H. Punda 1975. Remarks on the genus Yllenus Simon, 1868 (Aranei, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 33: 36-37, f 3-4. With Author's and Editor's permission.
3. by O. P.-Cambridge 1876: pl. 60, figs 92.

4. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 30. With Author's and Editor's permission.

5. Wesolowska W., van Harten A. 2007. Additions to the knowledge of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) of Yemen. Fauna of Arabia, 23: 77-78, f 213-216. By courtesy.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.