Lista  Salticidae Polski][[Salticidae України ] [Salticidae Европейской России] [Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [Salticidae of Israel - checklist] [Salticidae of Israel - key to genera]

Museum and Institute of Zoology PAN, Warszawa, POLAND

Jerzy Prószyński    2008
a  selection of www pages from  
Salticidae (Araneae) of the World

Langona mallezi (Denis, 1947), comb. n.

(s. Aelurillus mallezi Denis, 1947)

No. 0336 Egypt: Siwa

Source: . Original drawings by J. Proszynski. Salticidae of Levant. Annales zoologici. 2003: 84, f. 318. By courtesy. First published in: Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: fig. 302. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.