Lista  Salticidae Polski][[Salticidae України ] [Salticidae Европейской России] [Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [Salticidae of Israel - checklist] [Salticidae of Israel - key to genera]

Museum and Institute of Zoology PAN, Warszawa, POLAND

Jerzy Prószyński    2008
a  selection of www pages from  
Salticidae (Araneae) of the World

Menemerus illigeri (Savigny et Audouin, 1825)

No. 0362 S Mediterranean, Israel

See also Drawings by Wesolowska

Source: Original drawings by J. Proszynski. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: figs 333-335, map 11. Also J. Proszynski. Salticidae of Levant. Annales zoologici. 2003: 94-95, figs 349-350, 354-356. With Author's and Editor's permission. See also: Proszynski 1984c: 86.

  • See Next Species from Levant
  • See Previous Species from Levant
  • Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.