Lista  Salticidae Polski][[Salticidae України ] [Salticidae Европейской России] [Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [Salticidae of Israel - checklist] [Salticidae of Israel - key to genera]

Museum and Institute of Zoology PAN, Warszawa, POLAND

Jerzy Prószyński    2008
a  selection of www pages from  
Salticidae (Araneae) of the World

Heliophanus encifer Simon, 1871

No. 0323 Mediterranean, Israel


2.

3. by Proszynski 1976

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski, in: J. Proszynski 2003a. Salticidae of Levant. Annales zoologici. 53 (1): 77, figs 287-291. With Author's and Editor's permission.
2. Wesolowska W. 1986. A revision of the genus Heliophanus C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 40, 1: 10, 40, ff. 456-466, 900-map. With Author's and Editor's permission.
3. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 79. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.