Lista  Salticidae Polski][[Salticidae України ] [Salticidae Европейской России] [Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [Salticidae of Israel - checklist] [Salticidae of Israel - key to genera]

Museum and Institute of Zoology PAN, Warszawa, POLAND

Jerzy Prószyński    2008
a  selection of www pages from  
Salticidae (Araneae) of the World

Plexippus devorans (O.P.-Cambridge, 1872) (comb. n.)

No. 0186 from Israel and Turkmenistan

[See also photographs by Mr. Senglet]

1. by Proszynski

3. by Andreeva

7. by Proszynski 1973 (as P. setipes)

4. by Wesolowska

.
5. by Metzner

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski: Salticidae of Levant. Annales zoologici, 2003a: 142-143, figs 579-580, 584-585, 589-591. With Author's and Editor's permission. Drawingof the specimen from the O. P.-C. collection, first published: Proszynski 1984c. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce: 85, 112.
3. Andreeva E. M. 1976. Pauki Tadzikistana. Dushanbe: 191: figs 118-120, 121-123.
4. Wesolowska 1996: 37, figs. 24-25, - Turkmenistan (as P. coccineus)
5. Metzner H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14. Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe: 136, 254, table 100a-j, map 107. With Author's and Editor's permission.
6. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow
Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 153, 154.
With Author's and Editor's permission. 7. Proszynski 1973b. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae II. Redescriptions of Japanese Salticidae of the Zoological Museum in Berlin. Annales zoologici, Warszawa, 30: 120-124, f 65-66. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.