Lista  Salticidae Polski][[Salticidae України ] [Salticidae Европейской России] [Checklist of Salticidae of Turkey] [Key to genera of Salticidae of Turkey] [Salticidae of Israel - checklist] [Salticidae of Israel - key to genera]

Museum    and Institute of Zoology PAN, Warszawa, POLAND

Jerzy Prószyński    2008
a  selection of www pages from  
Salticidae (Araneae) of the World

Menemerus animatus (O. P.-Cambridge, 1876)

No. 0358 Algeria, Egypt, Libya, Saudi Arabia

[See also Drawings by Wesolowska and Berland, Millot]

1. from Saudi Arabia and Algeria - by Proszynski
2.
3. from Greece - by Metzner <================> 4. from Egypt - by O. P.-Cambridge 1876
<==>

Source: Original drawings by J. Proszynski: 1. Proszynski J. 1993. Salticidae (Araneae) of Saudi Arabia II. Fauna of Saudi Arabia. Basel, 13: 35-37, ff. 13-15. With Editor's permission.
2. J. Proszynski. Salticidae of Levant. Annales zoologici. 2003a: 97, figs 347-348, 357-359 (drawn 1990, Algerian specimen). Also: Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 10. With Author's and Editor's permission. 3. Metzner H. 1999. Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14. Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe: 143-144, 262, table 108a-h, map 114. With Author's and Editor's permission.
4. O. P.-Cambridge 1876: pl. 60, figs 89.

  • See Next Species from Levant
  • See Next Related Species

  • Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.