Lista Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
 [Salticidae  Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Yllenus horvathi Chyzer in

Chyzer, Kulczynski, 1891

No. 1064 Hungary, Bulgaria, Rumania and Ukraine (See also drawings by Logunov ...)


2. by Proszynski 1976

Source: 1. Proszynski J. 1968e. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 481-488, ff. 10, 30, 43, 55, 70, 170-177. With Author's and Editor's permission.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 24. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.