Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]

Salticidae: Diagnostic Drawings Library

by Jerzy Proszyński 1997

Yllenus flavociliatus Simon, 1895

No. 1011 Mongolia; Kazakhstan

1. by Proszynski
2. by Punda <===================> 4. by Wesolowska 1991
............
3. by Wesolowska (different species - compare turkestanicus and horvathi)

5. by Proszynski 1976 <==================> 6. Logunov, Marusik 2000b
......................

Source: 1. J. Proszynski 1968e: Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 479-481, f 168-169. With Author's and Editor's permission.
2. Punda 1975. Ann. zool. 33, 3: 38, f 8. With Author's and Editor's permission.
3. Wesolowska 1991: 4, f 13. 4. Wesolowska 1996: 45, figs 37, 38, 39. 4. Wesolowska W. 1991. Notes on the Salticidae (Araneae) from Northern Mongolia with description of a New Species. Stutgarter Beitr. Naturk., A, Stuttgart, 465: 4, f 10-12. With Author's and Editor's permission.
5. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 34. With Author's and Editor's permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2001.