Lista  Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії]
[Salticidae Европейской России][Ключ к определению родов][Фотографии]
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Sitticus damini (Chyzer in Chyzer, Kulczynski, 1891)

No. 2780 SE Europe: Dalmatia; Russia: Novorossiysk

1.
2. by by Proszynski 1976<==================> Proszynski 1983a

Source: 1. J. Proszynski 1987. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce: 93.
2. Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: map 183. With Author's and Editor's permission.
4. Proszynski J. 1983a. Tracing of history of a genus from its geographical area on example of Sitticus (Araneae, Salticidae). Veroff. Naturwiss. Vereins, Hamburg, 26: : m. 7, 15; With Author's and Editors' permission.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 1999.