Lista   Salticidae Polski][Klucz do rodzajów Polski] ]Fotografie] [Salticidae України ] [Ключ до родів][Фотографії] 
[Salticidae  Европейской России][Ключ  к определению родов][Фотографии]  
Muzeum  i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
Salticidae: Diagnostic Drawings Library
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2002

Heliophanus cupreus (H.)   (Walckenaer, 1802) 
[See also drawings  . by Wesolowska]  [Color photographs] 

Source: Original drawings from Zabka M. 1997. Salticidae Pajaki skaczace (Arachnida: Araneae). Fauna Polski 19. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 5-187, figs 148-156.

Copyright © for the drawing by M. Zabka, for the page by J. Proszynski, 2000.