[Country selection page] [Checklist of Salticidae of China and adjacent countries]  [Key to Salticidae genera of China] 
[Photographs of Oriental Salticidae] [Photographs of Palaearctic Salticidae]
Museum and i Institute of  Zoology PAN, Warszawa, POLAND
Salticidae of Selected Countries
Checklists and Keys
adapted  from: "Salticidae (Araneae) of the World"  

Jerzy Prószyński 2008

Plexippoides potanini Proszynski, 1976

No. 0196 China

1. 2.

Source: 1. Original drawings by J. Proszynski, first published Proszynski J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 6. Siedlce: 187, ff. 424-426; Proszynski J. 1984a. Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa, 37, 16: 401-402, f. 10-12. With Author's and Editor's permission.
2. Peng, Xie, Xiao 1993: 175-176, f 612-617. By courtesy.

Copyright © for the page by J. Proszynski, 2000.